Αρχική » Ποιότητα » Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Οι ελαιώνες μας καλλιεργούνται με βιολογικές μεθόδους ήδη από τότε που ήταν στα χέρια των γονέων μας. Βασικό λίπασμα είναι η κοπριά αιγοπροβάτων, είδος που αφθονεί στην περιοχή λόγω της ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας.

Πριν από ένα χρόνο εντάξαμε τους ελαιώνες μας επίσημα σε προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας με τον φορέα πιστοποίησης «Qways Διαδρομές Ποιότητας», προκειμένου να πιστοποιηθεί η παραγωγή μας ως βιολογική.